Bokningsvillkor för kurser

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från dagen du fått din orderbekräftelse. När du fått bekräftelsen har ett bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten att gälla.

Om du ångrar dig under ångerfristen (första 14 dagarna) kommer vi att återbetala hela den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt via mail till info@kaide.se

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Vi har då rätt att behålla en andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen.

Avbokning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Om du sedan väljer att avboka dras en avbokningsavgift om halva kursavgiften. Senaste datum att avboka för att erhålla resterande kursavgift är 14 dagar före kursstart.

Om du avbryter en påbörjad kurs återbetalas ingen kursavgift. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift om 10 % av kursavgiften.

En kurs som inte påbörjats kan överlåtas till annan person 18 år eller äldre. Ombokning av kurs är ej möjligt.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat och du kan ej få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Reklamation

Vi lyssnar gärna till dina synpunkter och klagomål så vid missnöje får du gärna kontakta oss på info@kaide.se

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.